Založenie živnosti ľahko a rýchlo – krok po kroku

V predchádzajúcich príspevkoch sme spoločne riešili ošemetnú otázku, či dnes vôbec začínať s podnikaním. Tým menej rozhodným sme sa snažili pomôcť s výberom vhodného oboru na začiatok podnikania. A v predošlom príspevku sme si spoločne porovnali najpoužívanejšie právne formy podnikania a to živnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.), no a na konci predošlého príspevku som vám sľúbil, že sa pokúsim spísať návod na založenie živnosti. Na internete je dnes už veľa webov s najrôznejšími návodmi. My sa to pokúsime zobrať pokiaľ možno čo najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie J.

Ak ste sa už rozhodli, že začnete podnikať a rozhodli ste sa do toho vstúpiť prostredníctvom živnosti, tak poďme na to:

1.Predmet podnikania

Výberu predmetu podnikania sme sa venovali v jednom z predchádzajúcich príspevkov Výber vhodného oboru podnikania , takže budeme predpokladať, že už viete do akého biznisu sa pustíte. Aby ste sa vyhli možným stresom na živnostenskom úrade, vyhľadajte si na internete zoznam živností, z tohto zoznamu si vypíšte predmety podnikania, ktoré máte záujem vykonávať (číslo + text). Mohlo by sa vám totiž stať, že vám úradníčka na živnostenskom úrade vynadá a vypoklonkuje vás z kancelárie so slovami, že oni nie sú poradňa a že vy máte vedieť, v čom chcete podnikať.

2.Obchodné meno

Pre obchodné mená fyzických osôb – podnikateľov (SZČO) platí pravidlo, že začiatok obchodného názvu tvorí vaše meno (napríklad: Jana Krátka) a za ním môže ešte byť názov firmy (napríklad: Jana Krátka – Kaderníctvo VENUS). Odporúčam, aby ste si svoje obchodné meno rozmysleli vopred. Ja som na to zabudol a keď sa ma pani úradníčka naň spýtala, ostal som trocha v šoku.

DOPORUČENIE: nie je nutné na všetko používať anglické slová a názvy. Zaujímavé to bolo možno pred 10 rokmi, dnes už to začína byť v niektorých prípadoch trápne a nezrozumiteľné.

3.Návšteva živnostenského úradu

Na živnostenskom úrade si môžete vyzdvihnúť tlačivá na založenie živnosti. Tieto isté tlačivá si môžete stiahnuť aj na internete. Na niektorých menej vyťažených úradoch táto návšteva nie je vôbec potrebná, nakoľko vám založia živnosť na počkanie a tlačivá vyplnia sami a vy ich iba podpíšete. Na množstve webov sa dozviete, že by ste mali prekonzultovať predmety podnikania s úradníkmi. Ja som sa od úradníka už viackrát dozvedel, že oni tam nie sú na to, aby mi radili, ale robili svoju prácu (tým je asi myslené naťukať dvomi prstami údaje z vášho občianskeho do PC). Toto vyjadrenie je viac menej podchytené aj v legislatíve. Úradník nie je zodpovedný za radu, ktorú vám poskytne, za vzniknuté škody si zodpovedáte vy sami. Ak máte otázku a túžite po záväznej odpovedi, treba to riešiť písomnou cestou + kolok a ak budete mať šťastie, tak odpoveď bude čiastočne zrozumiteľná aspoň vášmu právnikovi. Osobne odporúčam pred začatím podnikania kontaktovať súkromného konzultanta, účtovníka, poradcu,… ktorý vám, ak za niečo stojí, poskytne všetky potrebné informácie a zaručene s väčšou presnosťou ako radový úradník.

Na živnostenskom úrade

Vo veľa článkoch sa dočítate odporúčanie podrobne prekonzultovať svoj postup s úradníkmi. A práve takýto postup je hlúposť! Veľakrát som sa stretol s úradníkmi, ktorí vykonávajú funkciu „odborného a profesionálneho“ zadávateľa informácií do počítača. Ak vám úradník zle poradí, je to váš problém a nie jeho, lebo úradníci tam nie sú kvalifikovaní na poradenstvo, ak chcete záväznú radu od úradu, je nutné si zaslať oficiálnu a hlavne okolkovanú žiadosť na záväzné vyjadrenie úradu. Alebo jednoduchšia, lacnejšia a rýchlejšia možnosť je navštíviť súkromného poradcu, ktorý vám na vaše otázky odpovie v priebehu niekoľkých minút. 

4.Nezabudnite na kolky

Nezabudnite si zobrať so sebou dostatok peňazí. Jedna voľná živnosť stojí 5 €, viazaná alebo remeselná živnosť stojí 15 €. Je potrebné mať zakúpené kolky v dostatočnej hodnote. Na danom úrade sa nie vždy dajú dané kolky zakúpiť, kúpte si ich radšej vopred napríklad na pošte.

5.Vyplnenie a odovzdanie tlačív

S riadne vyplnenými tlačivami choďte na živnostenský úrad. Nezabudnite na kolky (uvedené vyššie) a doklady na preukázanie totožnosti (občiansky a vodičský preukaz by mali úplne stačiť). V prípade remeselných a viazaných živností je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť.

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení (živnostenský list) vám vydajú do 5 pracovných dní.

Živnostenské úrady ako jednotné kontaktné centrá (JKC) za vás dnes vybavia mnohé formality ako napríklad: výpis z registra trestov, prihlásia vás ako SZČO do zdravotnej poisťovne na platbu zdravotných odvodov, či na daňový úrad na platbu dane z príjmu fyzických osôb. Do 8 dní od vydania živnostenského listu musíte sami oznámiť zdravotnej poisťovni výšku preddavku (v roku 2013 je to 55,02 €).  Taktiež každému odporúčam navštíviť aj daňový úrad, overiť si, či ste prihlásení. Veď chybička sa sem-tam vlúdi, na Slovensku sem-tam nevlúdi, a zodpovední ste za to vy a nie úrad.

6.Sociálna poisťovňa

V 1. roku podnikania ste oslobodení od sociálnych odvodov (130,27 €). Platenie poistného v ďalších rokoch závisí od výšky vášho príjmu v roku predchádzajúcom, pričom sa vychádza z hrubých príjmov (bez odrátania akýchkoľvek nákladov). Máte možnosť sa prihlásiť ako dobrovoľný platca poistného.

7.Daňový úrad

Z daňového úradu vám príde poštou oznámenie o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ), ktoré je potrebné uvádzať na faktúrach alebo bločkoch z fiškálnej pokladne a budete ho používať ako váš identifikátor pri kontakte s daňovým úradom. Najrýchlejšou možnosťou je dohodnúť sa s úradníkom, či úradníčkou kedy si môžete kartičku vyzdvihnúť osobne.

8.Bankový účet

V prípade živnosti je na vás či si zvolíte bežný účet alebo účet pre podnikateľov. Veľké rozdiely medzi nimi nie sú, ten najväčší rozdiel je cena. V každom prípade odporúčam oddeľovať osobné financie od podnikania z dôvodu prehľadnosti. Do 15 dní od založenia účtu by ste ho mali nahlásiť na daňovom úrade.

Ostatné formality

Dobrovoľný platca DPH – ak váš odberateľ nepožaduje túto možnosť, je zbytočné žiadať o registráciu.

Priestory na podnikanie – v prípade kamenného obchodu je potrebné mať nahlásenú prevádzkareň, v prípade iných foriem podnikania je najlepšie sa v otázke priestorov a ich ohlasovania poradiť s odborníkom, nakoľko z rôznych typov priestorov vznikajú rôzne povinnosti a nutnosť plniť najkreatívnejšie normy uvedené v zákone.

Jozef Horňák

Zakladateľ PROBUSSINES