Daňové priznania

Spracovanie účtovnej závierky, kompletné uzatvorenie a inventarizácia všetkých účtov je potrebnou procedúrou pred vypracovaným samotného daňového priznania.

Ponúkame Vám vypracovanie týchto daňových priznaní:

Daňové priznanie typ A: Vyúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb

Daňové priznanie typ B: Daň z príjmov fyzických osôb, SZČ, prenájom nehnuteľností

Daňové priznanie typ C: Daň z príjmov právnických osôb

Opravné daňové priznania

Daňové priznanie k DPH

Súhrnné hlásenie k DPH

Daň z nehnuteľností

Daň z motorových vozidiel