Prečo využívať služby externej účtovnej firmy?

– premyslený a plánovaný outsourcing je dlhodobo uznávaný svetový trend dosahujúci skvelé výsledky po celom svete naprieč všetkými odvetviami,

– externá účtovná firma efektívne znižuje personálne vyťaženie klientskej firmy,

– externá účtovná firma výrazne znižuje administratívne zaťaženie klientskej firmy,

– externá účtovná firma podstatným spôsobom šetrí peniaze svojmu klientovi, optimalizuje podnikový cashflow a v prípade kvalitnej nadštandardnej spolupráce môže externá účtovná firma zabezpečiť aj finančný „vankúš“ z pohľadu cashflow,

– kvalitný účtovník nikdy neprestáva so svojím sebavzdelávaním. Kvalitná externá účtovná firma sa poctivo venuje svojím zamestnancom, ich vzdelávaniu, prehlbovaniu a rozširovaniu ich odbornosti.

– externá účtovná firma dbá na to, aby udržovala svoj software aj odborných zamestnancov vždy znalých aktuálnej legislatívy. V prípade Slovenskej republiky sa jedná o jednu z najčastejšie sa meniacich daňových a sociálnych legislatív v EU.

– pri využívaní služieb externej účtovnej firmy si klient v cene jedného interného zamestnanca platí, celý tím odborne vzdelaných profesionálov, ktorí sa dokážu podrobne venovať všetkým vzniknutým aspektom pri komplexnom vedení účtovníctva. (Toto cenové prirovnanie platí pri firmách s cca 50 zamestnancami.)

– poistenie. Štandardné poistenie zamestnanca voči škode spôsobenej zamestnávateľovi nekryje ani zlomok toho, čo profesné poistenie účtovnej firmy.

– nezanedbateľnou výhodou sú silné väzby účtovnej firmy na svojich klientov. V prípade značky ako PROBUSSINES s takmer 10 ročnou tradíciou a dlhodobou klientelou z najrôznejších oborov podnikania vieme navzájom prepojiť našich klientov, a tým zabezpečiť overených a spoľahlivých obchodných partnerov naším klientom.

– externé účtovné firmy s dlhodobou pôsobnosťou na trhu majú taktiež lepšie vzťahy na úradoch, v bankách a poisťovniach. A napríklad v prípade bánk a poisťovní, Vám vieme odporučiť, alebo zabezpečiť aj tzv. podpultový produkt.