Štart podnikania č. 03

Výber právnej formy

Živnosť alebo s. r. o.

V mojom prvom príspevku Skôr, ako začnem podnikať…,…zodpovedné rozhodnutie, som sa venoval takmer „filozofickej“ otázke, či začať podnikať a snažil som sa poukázať na vážnosť tohto rozhodnutia a zodpovednosti z tohto plynúcej. Druhým príspevkom Výber oboru podnikania, som chcel naznačiť možnú cestu tým menej rozhodným a uľahčiť im tak rozhodovanie.

V tejto chvíli sme sa dostali k tretej časti tohto „mini seriálu“ o začiatku podnikania a ako už samotný nadpis hovorí, pôjde o výber právnej formy. Na túto tému som sa skutočne tešil. Budeme sa venovať dvom najpoužívanejším právnym formám a to živnosť a s. r. o. (spoločnosť s ručením obmedzeným), ľudovo eseróčka.

Výber právnej formy je často skloňovaná téma diskusií či na internete alebo v spoločnosti. Dosť dlho som zvažoval, ako túto tému spracovať z hľadiska grafiky, prehľadnosti, obsahu. Nakoniec som dospel k nasledovnému poňatiu:

1.       Z hľadiska nákladov na začiatok podnikania

ŽIVNOSŤS. R. O.
Za voľné živnosti: 5 €Za viazané alebo remeselné živnosti: 15 €Za voľné živnosti: 5 €Za viazané alebo remeselné živnosti: 15 €Zápis do obchodného registra: 331,50 €Pri použití elektronického podpisu: 165,75 €

Živnosť je z hľadiska nákladov na založenie pomerne lacná, jednoduchá a prehľadná.

Eseročka je o niečo drahšia, netreba tiež zabúdať, že dokumentácia potrebná na úspešné a bezproblémové založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.) je vhodné nechať vypracovať odborníkovi. Nie je vhodné vsádzať na „dokumentáciu“ bezplatne stiahnutú z internetu, takéto „šetrenie“ sa môže dosť predražiť.

Témam založenie živnosti či, spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.) sa budem venovať bližšie v pripravovaných príspevkoch s čo najpodrobnejším návodom na založenie s. r. o. a živnosti.

2.       Z hľadiska časovej náročnosti na štart podnikania

ŽIVNOSŤS. R. O.
V priebehu jedného týždňa vám bude vystavený živnostenský list.Doba založenia eseróčky sa pohybuje v priemere 1 mesiac.

Na založenie živnosti zväčša stačí jedna návšteva živnostenského úradu. Ten by si mal overiť korektnosť vašich údajov a vystaviť vám živnostenské oprávnenie (list). Spravidla to býva doba do jedného týždňa. Úrad by vás mal taktiež nahlásiť na zdravotnú poisťovňu a daňový úrad. To, že by to urobiť mal, neznamená, že to urobí. Odporúčam každému, aby si osobne overil, či k prihláseniu na zdravotnej poisťovni a daňovom úrade prišlo. Aj keď by to mal urobiť úrad, v prípade, že to neurobí, pokutu dostanete vy, nie úrad.

Založenie eseročky trvá o niečo dlhšie. Nakoľko je potrebné podávať žiadosť o registráciu na súd, doba založenia sa uvádza asi 1 mesiac. Predkladajte iba kvalitne spracované materiály! Aj menšia chyba môže znamenať zamietnutie vašej žiadosti a nutnosť absolvovať celý proces znova!

3.       Z hľadiska ručenia za záväzky spoločnosti

ŽIVNOSŤS. R. O.
Živnostník ručí celým svojím majetkom.Spoločnosť, ako taká, ručí celým svojím majetkom. Majiteľ spoločnosti ručí do výšky nesplateného vkladu.

Fyzická osoba – podnikateľ, druh známy tiež ako živnostník, ručí celým svojím majetkom. Veľa živnostníkov rieši túto problematiku prechodom na s. r. o., alebo osobný majetok „nevlastnia“.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.) ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom. Majiteľ eseročky má svoj majetok chránený do výšky nesplateného vkladu. Minimálne základné imanie je 5000 €, ak majiteľ eseročky splatí celý vklad pri založení spoločnosti, neručí už ničím.

4.       Z hľadiska vedenia účtovníctva a administratívy

ŽIVNOSŤS. R. O.
Jednoduché účtovníctvo, možnosť dobrovoľne viesť podvojné, administratíva (ak má mať hlavu a pätu) stredne náročná.Podvojné účtovníctvoAdministratíva náročnejšia(v porovnaní so živnosťou).

Živnostník si môže sám vybrať či chce viesť jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. Administratíva spojená s podnikaním a vychádzajúca z jednoduchého účtovníctva je pomerne jednoduchá. Ak je vedená odborne, tak aj prehľadná a zrozumiteľná.

V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným je forma účtovníctva daná, a to je podvojné účtovníctvo. Jeho vedenie je náročnejšie, zato môže byť v povolaných rukách výrazne „kreatívnejšie“. Odpovedajúca administratíva je tiež náročnejšia v porovnaní s jednoduchým účtovníctvom v prípade živnosti. Opäť platí, že v povolaných rukách je prehľadná a s výpovednou hodnotou.

5.       Z hľadiska daní

ŽIVNOSŤS. R. O.
Daň z príjmu: 19 %DPH: 20 %Daň z príjmu: 23 %DPH: 20 %

V prípade oboch právnych foriem je daň z pridanej hodnoty (DPH) 20%.

Rozdiel vznikol nedávno, vďaka DEEVOLUČNEJ novele zákona o dani z príjmu.

Fyzická osoba – podnikateľ (živnostník) platí daň z príjmu vo výške 19% zo základu dane.

Právnická osoba (spol. s ručením obmedzeným) platí daň z príjmu vo výške 23% zo základu dane.

6.       Z hľadiska odvodov

ŽIVNOSŤS. R. O.
Zdravotná poisťovňa (minim.): 55,02 € (v 2013)Sociálna poisťovňa: (minim.): 130,27 € (v 2013)V závislosti od pozície majiteľa spoločnosti

Živnostník je povinný platiť odvody do zdravotnej poisťovne (ZP) a sociálnej poisťovne (SP) vo výške ktorá je uvedená v tabuľke vyššie. V prvom roku podnikania je živnostník oslobodený od odvodov do sociálnej poisťovne (SP), teda odvody platiť nemusí, ale ak chce, môže :D. Tak isto je od sociálnych odvodov oslobodený v prípade, že jeho ročný hrubý príjem nepresiahne určitú hranicu, každý rok inú. V roku 2013 je to cca 4 500 € (presnú výšku si v prípade záujmu overte na stránke soc. poisťovne).

Odvody a eseročka. Častá téma, nekonečná otázka. Aj napriek tvrdeniam mnohých „ekonómov“ (vlastniacich firmy, čo zakladajú s. r. o. na kľúč) aj majiteľ spoločnosti s ručením obmedzeným musí platiť odvody! Existuje viacero spôsobov ako môže majiteľ spoločnosti figurovať vo svojej firme.

Ako zamestnanec platí odvody tak isto, ako jeho ostatní zamestnanci.

Ako konateľ s pravidelnou odmenou sa mu odvody rátajú ako zamestnancovi.

Ako konateľ s nepravidelnou odmenou, resp. bez odmeny, sa mu odvody rátajú špecifickou metódou.

Ako nezamestnaný sa môže prihlásiť na úrad práce, ktorý za neho zaplatí zdravotné odvody, teda vlastne nezaplatí, pretože úrad vás nezaregistruje, ak vlastníte akokoľvek veľkú časť firmy.

A nakoniec ako dobrovoľne nezamestnaný si platíte zdravotné poistenie v rovnakej výške ako sú minimálne odvody živnostníka a to 55,02 (v roku 2013).

Majiteľ eseročky sa môže vyhnúť plateniu sociálnych odvodom, ak si nebu vyplácať mzdu, odmeny či provízie, zdravotným odvodom sa vyhne už ťažšie.

7.       Z hľadiska prestíže

ŽIVNOSŤS. R. O.
Hľadisko, ktoré najčastejšie uvádzajú zakladatelia firiem na kľúč.

Na takmer každom webe firmy, čo poskytuje zakladanie spoločností na kľúč sa dočítate, že s. r. o. so sebou prináša prestíž, lepšie postavenie v spoločnosti a ďalšiu kopu hovadín. Mňa osobne takéto informácie vždy pobavia. A opäť mi to nedá a uvediem príklad: Na spoločenskom podujatí stretnete neznámu ženu, ktorá sa vám predstaví ako majiteľka Kvetinárstva Krásna, ak z tejto informácie zistíte či je kvetinárstvo s. r. o. alebo živnosť, tak ste fakt dobrý. Firma sa môže volať Kvetinárstvo Krásna, s. r. o., taktiež sa môže volať Jana Krásna – kvetinárstvo (živnosť). Z bežného rozhovoru nezistíte, či človek, s ktorým sa bavíte, je živnostník alebo majiteľ s. r. o. Spolupráca vzniká na základe sympatií, preukázania odborných vedomostí v obore, alebo z mnohých iných príčin, ale ešte som nepočul, že „od tohto nekupujem, lebo je to živnostník“. Ak Vás oklame živnostník, tak mu exekútor vezme aj strechu nad hlavou, majiteľ eseročky sa na Vás a exekútora pekne usmeje zo svojho BéeMWé. Tým som chcel povedať, že výber právnej formy na základe „prestíže“ ani nie je reálny.

Záverom zhodnotenie

Porovnanie dvoch najpoužívanejších právnych foriem podnikania u nás na Slovensku, živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.) som sa snažil robiť pokiaľ možno neutrálne. Ak hľadáte jasnú odpoveď na to, ktorá právna forma je vhodnejšia, tak univerzálna odpoveď neexistuje. V prípade, že začínate podnikať v oblasti remesiel, kamenného maloobchodu, menšieho on-line biznisu či inej voľnej živnosti s menšou počiatočnou investíciou, netreba sa nikam hnať. Nie je potrebné veci komplikovať a v 90 % prípadov vám bude úplne stačiť živnosť. Ak ste už nabrali nejaké tie skúsenosti v podnikaní a tým nemyslím 1 rok, ale skôr 3 – 5 rokov, váš čistý mesačný príjem presahuje 2 000 €, potom je možno na mieste uvažovať nad prechodom na eseročku. Ešte raz zdôrazním slovo „uvažovať“! Nájdite si čas a možno aj pár euro, vyhľadajte niekoho, kto sa danej problematike naozaj rozumie a skúste sa s takouto osobou poradiť a prediskutovať svoj nápad. Stratíte tým hodinu, možno dve no získate názor, ktorý vychádza zo skúseností a vedomostí.

Pre tých, ktorých táto téma zaujíma, alebo sa chystajú odštartovať svoje vlastné podnikanie sa môžu tešiť na pripravované články:

–          Založenie živnosti – krok po kroku

–          Návod na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Verím, že sa mi oba články podarí skompletizovať ešte tento mesiac a taktiež ich aj uverejniť.

Jozef Horňák

Zakladateľ PROBUSSINES